Bericht

Towards a shared vision: keeping Aruba Digitally Safe, Secure and Resilient

28 June 2017

Letter of Intent enables island-wide collaboration for a digitally safe Aruba Oranjestad, Aruba. On Wednesday June 28, 2017 a Letter of Intent (LOI) was signed by key local stakeholder to explore collaboration for establishing national cyber security governance on Aruba. Among the signing parties are the Government of Aruba, the Utilities Aruba group, SETAR, AAA […]

Lees meer

Aruba Critical Infrastructure Seminar

21 April 2016

De VDA is conform haar wettelijke taak zoals neergelegd in artikel 3 lid c belast met het verstrekken van beveiligingsadviezen in het bijzonder maar niet uitsluitend aan publieke en private organisaties die onderdeel vormen van de Arubaanse vitale sectoren. Primair doel hierbij is het verhogen van de weerstand van de diverse vitale actoren en van […]

Lees meer Scroll To Top