Organisatie

De Veiligheidsdienst Aruba, heeft als doelstelling het bevorderen van de fundamentele belangen van Aruba bij het voortbestaan van de democratische rechtsorde, bij de integriteit van het bestuur, bij de interne veiligheid en andere vitale belangen van Aruba en, waar nodig, het Koninkrijk der Nederlanden.

De Dienst ressorteert onder de Minister van Algemene Zaken. De minister, belast met justitiƫle aangelegenheden, draagt medeverantwoordelijkheid ten aanzien van het optreden van de Dienst.

De werkzaamheden van de Dienst bestaan uit:
a. het verzamelen van gegevens over personen en organisaties, die door de doeleinden die zij nastreven, dan wel door hun activiteiten aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor de in artikel 2, eerste lid, genoemde belangen;
b. het verrichten van veiligheidsonderzoeken ten aanzien van vertrouwensfuncties;
c. het bevorderen van het nemen van maatregelen ter bescherming van de in onderdeel a genoemde belangen, waaronder in ieder geval begrepen worden maatregelen ter beveiliging van in het belang van Aruba en, waar nodig, het Koninkrijk der Nederlanden geheim te houden gegevens, en van voor de instandhouding van het maatschappelijk leven van vitaal belang zijnde delen van de overheid.


KLEUREN

De kleuren die gebruikt zijn in het logo zijn de kleuren van de Arubaanse vlag, namelijk:

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN

De toren
De Willem III toren was vroeger onderdeel van een verdedigingsfort bij de haven van Oranjestad. In het logo heeft het de betekenis van uitkijktoren. De VDA als waakzame diener, bewust van gevaar en met de klok op kwart voor twaalf, altijd klaar voor actie.

Pega-pega
De pega-pega, zowel doorzichtig als geel zijn de symbolen van zowel de mensen (agenten en informanten > doorzichtig) waarvan de VDA de informatie vandaan krijgt om haar werk te doen als de opstelling dat men een deel is van de samenleving (gele pega-pega = burgers) en dat men werkt voor de waarborging van de Arubaanse maatschappij.


Uitleg Acroniem

De acroniem van VDA is als volgt:

Vigilancia, Diligentia, Animus

De eerste letters van de woorden vormen samen VDA. Vigilancia staat voor het feit dat de VDA een beschermende functie heeft. Diligentia staat voor het feit dat de VDA altijd dienstbaar dient te zijn tot de Staat van Aruba en Animus staat voor moed en de wilskracht op vooruit te blijven gaan.


Slogan


Toezicht en Controle

Toezicht en Controle

  • De VDA ressorteert onder de Minister van Algemene Zaken
  • De Minister van Justitie draagt medeverantwoordelijkheid
  • Beide zijn Belangendragers

Toezicht en Controle

Toezicht

  • Parlementaire controle
  • Burgerlijke controle
  • Administratieve controle (art. 32 en 33)
  • Onderzoeksbevoegdheid CvT (art. 23)

Verantwoording

  • Mei: Jaarverslag van CvT naar Staten (art. 28)
  • Juni: Jaarverslag van Minister naar Staten over werkzaamheden van de VDA (art. 36)
Scroll To Top
Essential SSL