Veiligheidsonderzoek

veiligheidsonderzoek

Wat is een veiligheidsonderzoek?

Het veiligheidsonderzoek bestaat uit een onderzoek naar gegevens en inlichtingen die van belang zijn voor de vervulling door de betrokken persoon van de bij de aanmelding aangegeven vertrouwensfunctie lbham 5.2


Wat is een vertrouwensfunctie?

vertrouwensfunctie
De vertrouwensfunctie is een (…) functie bij het Land of elders in Aruba waarvan de wijze van vervulling een gevaar of een risico kan vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, de integriteit van het openbaar bestuur of de veiligheid en andere vitale belangen van Aruba (lbham art 2.3)

 • Doel van het onderzoek is om vast te stellen of de kandidaat zijn verplichtingen in de geambieerde functie onder alle omstandigheden getrouwelijk zal kunnen vervullen.
 • Het veiligheidsonderzoek ‘geeft geen moreel oordeel’
 • Veiligheidsonderzoek het liefst als sluitstuk bij een selectieprocedure.
 • De VDA begint pas met het veiligheidsonderzoek wanneer de overige selectie-onderdelen van de sollicitatieprocedure zijn afgerond,
 • zoals de eventuele medische en psychologische testen.
 • Op deze wijze wordt voorkomen dat een veiligheidsonderzoek wordt ingesteld, terwijl nog niet vaststaat dat betrokkene aan alle functie-eisen voldoet
 • Bij het onderzoek wordt gelet op de volgende gegevens:
  • Justitiële inlichtingen
  • Processen verbaal politie
  • Deelneming of steunverlening aan staatsgevaarlijke activiteiten
  • Lidmaatschap van of steunverlening aan staatsgevaarlijke organisaties
  • Overige persoonlijke gedragingen en omstandigheden
  • Onderzoeksperiode is 10 jaar

Wat is een “Verklaring van geen bezwaar” (VGB)

Indien uit het veiligheidsonderzoek geen bezwaren naar voren komen tegen de aanstelling, zal de minister van Algemene Zaken een zogeheten ‘Verklaring van geen bezwaar’ afgeven.


Hoe verloopt een veiligheidsonderzoek?

Stap 1

 • De werkgever licht betrokkene in over de betekenis en de rechtsgevolgen van de aanmelding.
 • De VDA informeert de werkgever altijd vooraf omtrent de procedures m.b.t. de veiligheidsonderzoeken.

Stap 2: SVI formulier

 • Betrokkene vult een Staat van Inlichtingen formulier(SVI) in.
 • Betrokkene dient alle vragen (zonder uitzondering) te beantwoorden!
 • Tip: Lees pagina 2 van de SVI formulier goed door, en volg de instructies.

Stap 3: Toestemming

 • Betrokkene geeft schriftelijk toestemming voor het verrichten van het onderzoek [zonder schriftelijke toestemming van de betrokkene wordt geen onderzoek gestart].
 • Om de 3 jaar -> herhaalonderzoek.
 • Of eerder indien nodig: Art 9 Lbham.

Stap 4: Aanmelding

 • De werkgever meldt betrokkene schriftelijk aan bij de VDA;
  • na sollicitatie procedure
  • < 4 weken na aanwijzingsbesluit

Stap 5: Privacy bescherming

 • Verplicht gebruik van ‘sealbags’
 • De werkgever mag de ingevulde Staat van Inlichtingen (SVI) niet inzien. Betrokkene dient de verzegelde (sealbag) in te leveren bij de werkgever.

Duur onderzoek

conform vastgestelde beslistermijnen in Lbham:

 • 8 weken Art 6 Lid 1 lbham
 • Verlenging tot 12 weken Art 6 Lid 2 lbham

Bij verlenging wordt de werkgever altijd geïnformeerd.

 • Bij eventuele overschrijding van de 12 weken norm:
  • Mogelijkheid tot fictief bezwaar

Wat zijn de gevolgen van het onderzoek?

 • Positief: De betrokkene krijgt een “Verklaring van geen bezwaar” (VGB). Er zijn geen (of niet genoeg) gronden om aan betrokkene een VGB te weigeren.
 • Negatief: betrokkene krijgt geen “Verklaring van geen bezwaar”. Er zijn wel gronden om het VGB te weigeren.
 • Betrokkene vormt wel een risico voor de staatsveiligheid, democratische rechtsorde of het integriteit van het bestuur.

Weigering van de “Verklaring van geen bezwaar” (VGB)

Afwijzingsgronden bij wet geregeld lbham art 7:
1. Onvoldoende gegevens
2. Onvoldoende waarborgen


Staat van Inlichtingen (SVI)

Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken
Leidraad Aanwijzing Vertrouwensfuncties
Digitale SVI
Bijlage SVI
Voor meer informatie omtrent veiligheidsonderzoek: veiligheidsonderzkn@vda.aw
Scroll To Top
Essential SSL