Workshop / Seminars

Aruba Critical Infrastructure Seminar

21 April 2016

De VDA is conform haar wettelijke taak zoals neergelegd in artikel 3 lid c belast met het verstrekken van beveiligingsadviezen in het bijzonder maar niet uitsluitend aan publieke en private organisaties die onderdeel vormen van de Arubaanse vitale sectoren. Primair doel hierbij is het verhogen van de weerstand van de diverse vitale actoren en van […]

Lees meer Scroll To Top
Essential SSL